Kemeling Kunststoffen

Pure Quality

Kwaliteit waarborging door certificering

NEN-EN-ISO 9001: 2015

Kemeling Kunststoffen is NEN-EN-ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Dit is een norm die aangeeft op welke wijze Kemeling Kunststoffen BV zeker kan stellen dat zij: 1. Weet wat haar klanten verwachten en eisen. 2. Voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen. 3. Haar dienst of product op de afgesproken wijze levert. 4. Continue controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoert. download hier ons certificaat
 

 

DVS 2212-2

DVS 2212-2 las certificaat Kwaliteit is een van de kernwaardes van Kemeling Kunststoffen BV. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen hebben onze medewerkers een zeer specifieke opleiding gevolgd in kunststoflastechnieken. De uitgebreide theoretische en praktische opleiding heeft enkele dagen in beslag genomen. Hierna is men getoetst op de kennis en kunde conform DVS 2212-2. Deze norm schrijft voor hoe er gelast moet worden en waaraan de verkregen las moet voldoen. Uiteindelijke toets is verricht door TÜV SÜD, een hiervoor gecertificeerde instelling. Door dit resultaat heeft TÜV SÜD een certificaat afgegeven aan Kemeling Kunststoffen B.V. dat zij beschikt over gekwalificeerde kunststoflassers. Download hier ons DVS lascertificaat.
 

KIWA

Kemeling Kunststoffen BV is KIWA gecertificeerd voor de BRL-K21009. Deze richtlijn heeft betrekking op de opslag van chemicaliën in bovengrondse drukloze, gelaste, enkelwandige thermoplastische kunststof tanks. Alle bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit (BARIM) en chemicaliën opslaan zijn verplicht om de opslaginstallatie onder certificaat BRL – K903 te laten installeren. Een onderdeel van deze installatie is een gecertificeerde opslagtank en lekbak die Kemeling Kunststoffen  leveren! Download hier ons BRL-K21009 certificaat.
 

 

VCA

Het VCA-certificaat garandeert dat Kemeling medewerkers, die bij een opdrachtgever werk uitvoeren, zorgvuldig en veilig te werk gaan en geen onnodige risico`s veroorzaken. Een hoge kwaliteit van het eindproduct is te allen tijde het resultaat 

 

UNIK 

Kemeling Kunststoffen is lid van de branchevereniging UNIK. De UNIK vereniging is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die werken in de thermoplastische kunststoffen. De belangrijkste doelstelling van UNIK is het bevorderen van de toepassing, certificeringstrajecten en hoogwaardige opleidingen.

 

Nederlandse Rubber en Kunststof industrie

Kemeling kunststoffen is lid van de Nederlandse Rubber en Kunststof industrie. De NRK is de brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie (RKI). Met 25 brancheverenigingen en 670 ledenbedrijven is de NRK stevig verankerd in de RKI. De NRK treedt op als belangenbehartiger in 4 convenanten (IMT, MJA2, CV3, Stoffen), heeft een CAO, ondersteunt bij opleidingen, milieu, innovatie, export, arbo, ict, syntens, en biedt ledenvoordelen.