Kemeling Kunststoffen

Teamwork makes dreams work

In de loop der jaren hebben samenwerkingen met verschillende partners onder veranderende omstandigheden plaatsgevonden. Dit heeft interessante uitdagingen voor Kemeling geboden waar wij samen met de partners tot een beter resultaat zijn gekomen. In de volgende projecten kwam dit als volgt naar voren.

Dynamische omgeving

Een van onze klanten kwam met de vraag of een spoedlevering voor een BRL-tankmogelijk was. Deze spoedlevering diende voor een 30m3 tank voor de opslag van natrium hydroxide uitgevoerd te worden. In de meeste gevallen is de doorlooptijd vijf weken. Door een spoedaanvraag is dit traject in twee weken gerealiseerd. In deze weken zijn alle stappen voor een BRL-tank doorgelopen. Vanaf het ontwerp met haar berekeningen is de tank ter goedkeur naar de klant gestuurd. De productie is vrijwel direct na de goedkeuring gestart, waardoor we binnen de tijdslimiet van de twee weken de tank nog konden leveren en op locatie plaatsen. Mede door deze snelle levering kon de klant zijn producten op tijd vervaardigen en hierdoor zijn contracten nakomen. Heeft u ook een project met prioriteit? Wij passen onze organisatie aan naar uw wensen.

Meerdere partners

In samenwerking met diverse partners is afstemming de belangrijkste factor. Door een flexibele planning en afspraken nakomen worden complexe projecten met een grote tevredenheid afgerond. Op deze manier van werken is in samenwerking met Jaap de Jong ook het project van Delfluent gerealiseerd. Hierin werden compleet nieuwe HDPE eindventilatieluiken inclusief verdeelunits met terugslagkleppen gerealiseerd. Dit alles moest door een loopdeur naar binnen passen. Door middel van een goede coördinatie en samenwerking is er volgens de klant een geweldig resultaat neergezet. Dit resultaat draagt op dit moment bij aan een schone lucht in regio Haaglanden.

 

De Klantwens

Vanuit onze klanten krijgen we verschillende klantwensen, waar wij maar al te graag in mee willen denken. De wens vanuit de klant betrof het volgende: “Ontwerp en bouw een kunststof lichtgewicht opbergunit voor op een elektrisch transportmiddel. Na de inventarisatie van het programma van eisen is de materiaalkeuze gemaakt. Hierna is er in overleg het ontwerp in een 3D-tekenprogramma uitgewerkt. Door het slimme ontwerp is de constructie lichtgewicht en sterk. Door jaren opgebouwde kennis in kunststof toepassingen kon dit product volledig op de wensen van de klant afgestemd worden. Door het realiseren van het idee van de klant is duurzame logistiek in dichtbevolkte steden gerealiseerd en draagt dit bij aan een schonere binnenstad.

Internationale partners

Door middel van onze relatie met een grote meststoffen leverancier zijn we in contact gekomen met Vekstmiljø, een groothandelaar en installateur in Noorwegen. Vanuit hun ontstond de vraag of wij konden exporteren naar het buitenland. Tijdens een bezoek van Vekstmiljø aan Kemeling hebben we hier een invulling aan kunnen geven en zijn we gestart met de productie van vier 3000 liter mengbakken met roermengers van v/d Ende, Hierdoor kunnen de meststoffen van Haifa perfect gemend worden. De tuinder kan nu gemakkelijk zijn meststoffen mengen en daarmee zijn teelt voorzien van de benodigde voedingsstoffen.

Terug naar projcten