Kemeling Kunststoffen

Schaarste aan polymeren neemt weer toe

alt=
Schaarste aan polymeren neemt weer toe

Schaarste aan polymeren neemt weer toe

03 mei 2016 om 10:20 uur

De kunststofverwerkende bedrijven in de Europese Unie (vooral mkb'ers) ondervinden het afgelopen jaar serieuze problemen door beperkte beschikbaarheid van polymeren en dus de hoge prijzen. De Polymers for Europe Alliance zegt dat de schaarste weer oploopt en wil dat in Brussel iets wordt veranderd. Sinds begin maart 2015 heeft de verouderende polymeerindustrie bijna zeventig keer force majeure aangekondigd, waardoor de productie van polymeren verder afnam en meer schaarste ontstond. Dit heeft de al gespannen situatie voor de markten van polyetheen en polypropeen verder verergerd en de prijzen van polymeren verhoogd tot niveaus die in de afgelopen tien jaar niet voorkwamen. In de korte periode maart 2015 - mei 2015 zijn de prijzen van polymeren in de EU met wel veertig procent gestegen terwijl de olieprijzen zich juist op recordlaagte bevonden. Als gevolg van deze situatie heeft de kunststofverwerkende industrie in de EU vorig jaar in zeven deelstaten 45 verzoeken ingediend voor tariefschorsingen en quota.  De Polymers for Europe Alliance heeft de kwestie onder de aandacht gebracht van de Europese Commissie en van de Economic Tariff Questions Group (ETQG) voorafgaand aan de behandeling van de verzoeken in juli. De alliantie benadrukt het belang dat de tariefschorsingen hebben voor de toekomstige concurrentie in de Europese kunststofverwerkende industrie. De alliantie stelt dat de kwestie in feite heel simpel is: als de kunststofverwerkende bedrijven niet kunnen beschikken over voldoende grondstoffen zullen die bedrijven uiteindelijk ten onder gaan.

 Verbaasd en teleurgesteld

De alliantie had verwacht dat de gehele toeleveringsketen begrip zou hebben voor de serieuze bedreiging voor de verwerkingsindustrie als gevolg van het gebrek aan grondstof zoals die bestond in 2015. Men ging er daarom van uit dat het voorstel om het tarief terug te brengen naar 3,0 procent vanaf de 6,5 procent die in het begin van 2014 is voorgesteld, bij alle partijen goed zou worden ontvangen. Maar de alliantie heeft verbaasd en teleurgesteld ontdekt dat de voorstellen op krachtig verzet zijn gestuit bij bepaalde polymeerproducenten. De verwerkende bedrijven lijden onder de tekorten, en daar bovenop is er dus weerstand tegen maatregelen om de import van grondstof aan te moedigen om zo het probleem op te lossen, aldus de Alliantie.

Niet unaniem Unanimiteit bij alle betrokken lidstaten is noodzakelijk om een verzoek tot schorsing of afschaffing van de tarieven succesvol te kunnen laten zijn. Maar onder de huidige omstandigheden is een dergelijke unanimiteit niet aanstaande. In feite waren het Verenigd Koninkrijk, Itali├ź, Spanje en Portugal tegen het laatste verzoek om een bescheiden quotum van materiaal zou worden onderworpen aan een tariefreductie van 6,5 naar 3,0 procent. Bovendien, als zo'n reductie zou worden toegewezen, zouden de polymeerproducenten ook zelf het recht hebben toegang te zoeken tot dit materiaal en hiermee de verwerkers de mogelijkheid ontnemen direct hun eigen toeleveringsproblemen te verkleinen. Het is tegen deze achtergrond dat de industrie bezorgd de zomer tegemoet gaat en constateert dat de grondstoffen opnieuw schaars worden. Tot dusver is er dit jaar nog niet dezelfde stortvloed van forces majeures als vorig jaar ten tonele gevoerd, maar desalniettemin kijkt de markt met angst en beven naar het feit dat polyethyleen en polypropyleen schaarser en schaarser worden. Dit jaar zou weleens beslissend voor de kunststofindustrie in Europa kunnen zijn, zo beweert de alliantie.

Amendementen  Gezien de bezwaren die door bepaalde producenten van polymeren zijn geuit tegen de verzoeken aangaande de tarieven en de onzekerheid van de EU-regelgeving die hierop toepasbaar is, heeft de Polymers for Europe Alliance opgeroepen de criteria via amendementen te toetsen aan de wet. Dit is de enige manier, zo meent de alliantie, om een oneerlijk systeem te repareren en de vrije concurrentie binnen de kunststofverwerkende industrie in de EU niet beschermd.
De kunststofverwerkende sector biedt werk aan 1,6 miljoen mensen en genereert een jaaromzet van 380 miljard euro.

Polymers for Europe Alliance
De alliantie is ge├»nitieerd door de European Plastics Converters association (EuPC) op de jaarvergadering in mei 2015. Het betreft een vertrouwelijk online informatieplatform dat toegankelijk is voor partijen die een belang hebben bij een concurrerend gebruik van polymeren in Europa. De doelstellingen zijn informatie te verschaffen over de status van de levering van polymeren in Europa en het herstellen van de constructieve dialoog met de toeleveringsindustrie. Initiatieven van de alliantie die voor 2016 zijn gepland, zijn bijvoorbeeld de uitreiking van de Best Polymer Producer Award for Europe en een verkennende studie naar het concurrentievermogen van de Europese kunststofverwerkende industrie.  

www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/polymers-europe-alliance