Kemeling Kunststoffen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ondernemen is niet tot aan de drempel van je bedrijf ! Wij vinden dat je ook een maatschappelijke verantwoording hebt voor je omgeving en medemens.  
Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij als bedrijf hebben met oog op de maatschappij het milieu en de medemens.
Bovenstaande heeft geleid tot diverse initiatieven, sponsoringacties en regionale projecten die we jaarlijks ondersteunen.